FOTOMODEL /FOTOMODELKA 2020
 
Jedná se o soutěž,ve které není důležitá výška ani tělesné proporce.
Důraz je kladen především na komunikativnost,mluvený projev
na dané téma,na schopnosti zapojení fantazie,originality 
a nápadu při ztvárnění reklamy.


Finálový galavečer soutěže FOTOMODEL/KA 2020 proběhne
dne 7.března 2020 od 19,00 hod. v KKC Přeštice,během
kterého budou uděleny tituly:

I. kategorie:
7 - 14 let - dívky a chlapci

 

FOTOMODEL/KA - Umělecký dojem 2020

získává:

šerpu

květinu

broušenou číši

 

 

FOTOMODEL/KA - Sympatie 2020

získává:

šerpu

květinu

kosmetický balíček - Avon

poukaz na fotografování - Ivan Štefko

poukaz na party - Miroslav Pěkný

kulma na vlasy

dárek - Módní oblečení JM Kopecká

 

 

FOTOMODEL/KA 2020

získává:

korunku

šerpu

květinu

kosmetický balíček - Avon

poukaz na fotografování - Ivan Štefko

poukaz na fotografování - Ing. Jan Kolář

poukaz na party - Miroslav Pěkný

poukaz na kulturní akce KKC Přeštice

dárek - Módní oblečení JM Kopecká

sladké překvapení - Café a hotel Volf

vyhlídkový let - Ing. Luboš Kobera 

II. kategorie:
15 - 26 let - dívky

 

FOTOMODELKA - Umělecký dojem 2020

získává:

šerpu

květinu

broušenou číši

 

FOTOMODELKA Sympatie 2020

získává:

šerpu

květinu

kosmetický balíček - Avon

poukaz na fotografování - Ivan Štefko

poukaz na party - Miroslav Pěkný 

dárek - Módní oblečení JM Kopecká

 

 

FOTOMODELKA 2020

získává:

korunku

šerpu

květinu

kosmetický balíček - Avon

poukaz na masáž - Ing. Jan Kolář

poukaz na fotografování - Ing. Jan Kolář 

poukaz na fotografování - Ivan Štefko

poukaz na party - Miroslav Pěkný

poukaz na kulturní akce KKC Přeštice

dárek - Módní oblečení JM Kopecká

sladké překvapení - Café a hotel Volf

poukaz - Kurz přežití na Šumavě - Ing. Jan Kolář

vyhlídkový let - Ing. Luboš Kobera


Důležité termíny pro účast v soutěži:


16.2.2020 od 11:00 - 16:00 hod. - jednodenní soustředění v Myslovicích /u Klatov/na Statku česká lípa www.statek-ceskalipa.cz

- seznámení finalistů soutěže,fotografování,losování soutěžních disciplín a soutěžního čísla

17:00hod.-zkouška šatů na finálový večer http://krejcovstvi-masky.cz

 

29.2.2020 od 14:00-17:00 hod. - generální zkouška v KKC Přeštice

 

7.3.2020 od 19:00 hod. - FINÁLOVÝ GALAVEČER FOTOMODEL/KA 2020


16.5.2020 od 16:00 hod. - Módní show aneb 18 let JM models vodní hrad Švihov


Pravidla soutěže:

1/ Účastníkem soutěže je dívka/chlapec ve věku 7 - 26 let.
Dívce a chlapci musí být v den konání castingu minimálně 7 let
a zárověň nesmí dosáhnout 26 let věku v den konání soutěže.


2/ Podmínkou pro přihlášení do soutěže je zaslání přihlašovacích údajů ve formě:
/jméno a příjmení,datum narození,bydliště,kontakt + přiložit fotografii/
na e-mail: info@jm-models.com

3/Ze všech došlých přihlášek budou na základě fotografií vybráni finalisté,kteří budou pozváni na jednodenní soustředění 16.2.2020 od 11:00 - 16:00 hod.
do Myslovic / u Klatov/na Statek česká lípa.
Na vybrané finalisty čeká v ten den ještě:
 losování disciplín /reklama/přidělení soutěžního čísla

zkouška šatů na finálový večer v 17:00 hod.- http://krejcovstvi-masky.cz

Zároveň budou všichni finalisté a jejich zákonní zástupci
seznámeni s pravidly soutěže.

4/ Finalisté obou kategorií se zúčastní:
- jednodenního soustředění za účelem přípravy na finálový galavečer,který proběhne v KKC Přeštice v měsíci březnu 2020, losování disciplín / reklama/
a přidělení soutěžního čísla

- generální zk. na finálový galavečer dne 29.2. od 14:00 hod.-17:00 hod.
v KKC Přeštice
- finálového galavečera 7.3.2020 od 19:00 hod.v KKC Přeštice

SOUSTŘEDĚNÍ:

Proběhne dne 16.2. 2020 v Myslovicích
/u Klatov/na Statku česká lípa,kde finalisty čeká:

- fotografování reklamy
- losování soutěžního čísla
- losování disciplíny

5/ Soutěžící jsou povinni zúčastnit se a dostavit se vždy včas na všechny schůzky ohlášené vyhlašovatelem soutěže nebo se omluvit ze schůzky přímo vyhlašovateli soutěže.


Soutěžní disciplíny:

- rozhovor s moderátorem
- fotografování reklamy
- ztvárnění reklamy


Pokud Vyhlašovatel v průběhu soutěže zjistí, že finalista/tka nesplňuje podmínky soutěže nebo některé z nich nesplnil/la, má právo ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit bez možnosti odvolání.


-------------------------------------------------------------------------
FOTOMODEL/KA 2017

Vyhlášení výsledků:

Fotomodelka umělecký dojem 2017

I.kategorie - Kristýna Korandová, Klatovy

II.kategorie - Ladislava Kurincová, Sušice

 

Fotomodelka internet 2017

I.kategorie - Kateřina Sieglová, Sušice

 

Fotomodelka sympatie 2017

I.kategorie - Eliška Opálková,Kdyně

II.kategorie - Kamila Felixová,Staňkov

 

Fotomodelka 2017

I.kategorie - Kristýna Korandová,Klatovy

II.kategorie - Ladislava Kurincová,Sušice

 

FOTOMODEL/ FOTOMODELKA 2015

Vyhlášení výsledků:


I.kategorie

Fotomodelkou Filmpro se stala s největším počtem hlasů Kristýna Korandová z Klatov
Fotomodelkou sympatie se stala Simona Benzlová z Prapořiště,která zároveň získala i titul
Fotomodelka poroty na 2.místě

Fotomodelkou poroty na 1.místě se stala Nikola Minaříková z Vimperka

 

           
 
 


II.kategorie

Fotomodelkou sympatie se stala Anna Marie Janošíková z Kašperských Hor
Fotomodelkou poroty na 2.místě se stala Hana Beranová z Chrástu u Plzně
Fotomodelkou poroty  na 1.místě se stala Natálie Schambergerová z Domažlic

 

 


FOTOMODELKA r.2013
  2.3.2013 v MěKS Klatovy


 
Vyhlášení výsledků:
Fotomodelka Internet - Vanda Papayová

Fotomodelka poroty I.kategorie - Eliška Stauberová
Fotomodelka poroty II.kategorie - Jana Heinová

Fotomodelka r.2013 - I.kategorie - Natálie Mayahová
Fotomodelka r.2013 - II.kategorie - Lenka Černá

 
Vanda Papayová
Klatovy
 
Fotomodelka Internet
Eliška Stauberová
Staňkov
 
Fotomodelka poroty I.kategorie
Jana Heinová
Horažďovice
 
Fotomodelka poroty II.kategorie
Natálie Mayahová
Horšovský Týn
 
Fotomodelka 2013 - I.kategorie
Lenka Černá
Nýrsko
 
Fotomodelka 2013 - II.kategoriePředchozí ročníky:


Miss Delija Models 2012